Dierenopvang de Wissel in uw testament

Wanneer u ons werk wilt steunen, dan kunt u Stichting Dierenopvang de Wissel laten opnemen in uw testament.

Waar wordt uw nalatenschap voor gebruikt?

Dierenopvang de Wissel vangt ieder jaar honderden dieren in nood op. De verzorging van deze dieren kost ontzettend veel geld. Uw nalatenschap wordt daarom ingezet voor de dagelijkse verzorging zoals voeding, huisvesting en medische zorg. Maar uw nalatenschap kan ook worden gebruikt voor bijzondere projecten, zoals het laten uitvoeren van een dure operatie of het aanleggen van een hondenspeelweide.

Het testament

U kunt Dierenopvang de Wissel in uw testament opnemen door middel van een legaat of een erfstelling.

  • Een legaat is een beschikking in uw testament die aangeeft dat u een vast bedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis of een auto) nalaat.
  • Een erfstelling is een vastgesteld percentage van uw nalatenschap dat door middel van het testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Als u de Wissel tot (mede-) erfgenaam benoemt, betekent dit dat wij in aanmerking komen voor (een gedeelte van) de erfenis. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en eventuele schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel.

 

Wij zorgen voor uw huisdier

U kunt aan uw testament de voorwaarde verbinden dat Stichting Dierenopvang de Wissel uw huisdier opvangt wanneer u er niet meer bent. U kunt er dan zeker van zijn dat uw dier goed terechtkomt. We zullen het dier liefdevol opvangen, verzorgen en zo snel mogelijk een nieuwe baas voor hem gaan zoeken. Voor u is dat alvast een hele zorg minder.

Geen successierecht

In Nederland worden successierechten berekend over erfenissen. Goede doelen, zoals Dierenopvang de Wissel, zijn echter vrijgesteld van successierecht. Als u de Wissel  opneemt in uw testament dan kunt u er dus zeker van zijn dat het gehele bedrag ten goede komt aan de dieren.

Contact en informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met onze bedrijfsleider, Muriel Meij, telefoonnummer 058-2664300 of mail naar info@dierenopvangdewissel.nl.