Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Laat het ons weten! 

Vindt u dat een medewerker of bestuurslid zich tegenover u niet behoorlijk heeft gedragen? Dien dan een klacht in.

Klacht indienen

U kunt uw klacht indienen over hoe u bent behandeld.

Telefonisch:  (058) 266 43 00

Schriftelijk :

Klachtenbehandelaar van de Stichting Dierenopvang de Wissel

Kalverdijkje 76
8924 JJ Leeuwarden

Wat moet u weten

  • Een klacht moet betrekking hebben op iets dat een medewerker of de organisatie heeft gedaan of juist niet heeft gedaan. Dit houdt in dat de klacht betrekking moet hebben op een concrete gebeurtenis. U kunt geen klacht indienen tegen het algemene beleid.  Dient u een klacht in namens iemand anders? Dan moet u aangeven wie die ander is.
  • Schrijf of vertel duidelijk waarover u klaagt. Geef aan over wie of wat het gaat en wanneer het is gebeurd. Kopieën van brieven, e-mails of documenten bijvoegen is handig. We behandelen geen anonieme klachten. U moet dus uw naam en adres vermelden.
  • De klachtbehandelaar van de Dieropvang de Wissel neemt telefonisch contact met u op. Samen met u bespreekt deze persoon hoe uw klacht kan worden opgelost of behandeld.
  • Na het klachtonderzoek krijgt u een brief met de resultaten hiervan. In deze brief staan ook de conclusies en eventuele maatregelen die hieruit volgen. U krijgt uiterlijk binnen zes weken bericht over de afhandeling van uw klacht.