Organisatie

Organisatiestructuur

Stichting Dierenopvang de Wissel is een ANBI stichting, (Algemeen Nut Beogende Instelling) en beoogt derhalve niet het maken van winst.

De inkomsten van de Wissel bestaan uit wettelijke bijdragen van de gemeenten, subsidies, donaties, opbrengsten van eventuele diensten, schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere wettige inkomsten.

De Wissel heeft 6 medewerkers in loondienst die worden bijgestaan door zo’n 70 vrijwilligers.

KVK    58132317
RSIN  852888788


Bestuur en leiding

Het bestuur van Stichting Dierenopvang de Wissel is als volgt samengesteld:

Roeline Kuiper, voorzitter, juridische zaken en communicatie
Marie-christien van Deursen, secretaris en personeelszaken
Jan de Klerk, penningmeester

Teije de Haan, bedrijfsleider

De bestuursleden genieten geen enkele bezoldiging.

Bij de bestuursvergaderingen is de bedrijfsleider van de opvang, Teije de Haan, aanwezig. Zo houden bestuur en bedrijfsleider elkaar op de hoogte van alle ontwikkelingen en de dagelijkse gang van zaken.

Vacatures

Er zijn twee vacatures in het bestuur:
Wij  zoeken nieuwe bestuursleden met als expertise o.a. fondsenwerving en promotie en communicatie. Heeft u belangstelling dan kunt u contact met ons opnemen.