Organisatie

Organisatiestructuur
Stichting Dierenopvang de Wissel is een ANBI stichting, (Algemeen Nut Beogende Instelling) en beoogt derhalve niet het maken van winst.

Sinds 1 juni 2017 is, na het opheffen van Dierenambulance Leeuwarden e.o., Dierenambulance de Wissel van start gegaan als onderdeel van de Stichting.

De gemeenten hebben de wettelijke taak om zorg te dragen voor het opvangen en verzorgen van zwerfdieren. Deze taak wordt door de gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke, Harlingen, Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog, uitbesteed aan Dierenopvang de Wissel. Daarnaast  worden ook afstandsdieren uit deze gemeenten opgevangen.

De zwerfdieren moeten minimaal 14 dagen worden opgevangen, na deze periode worden ze eigendom van Dierenopvang de Wissel en kunnen deze dieren worden herplaatst.

De bijdrage van de gemeenten is niet voldoende om na de wettelijke taak de dieren te blijven verzorgen tot ze worden herplaatst. Daarom heeft de Wissel extra inkomsten nodig zoals uit het kattenpension, de bijdragen van donateurs, de collecte en uit fondsen, erfenissen en legaten.”

De Wissel heeft 5 medewerkers in loondienst die worden bijgestaan door zo’n 125 vrijwilligers.

KVK    58132317
RSIN  852888788


Bestuur en leiding
Het bestuur van Stichting Dierenopvang de Wissel is als volgt samengesteld:

Marie-christien van Deursen, secretaris en personeelszaken
Karin Scheffer, penningmeester
Marcel Warmerdam, bestuurslid
Janneke de Boer, bestuurslid
Muriel Meij, bedrijfsleider

De bestuursleden genieten geen enkele bezoldiging.

Bij de bestuursvergaderingen is de bedrijfsleider van de opvang, Muriel Meij, aanwezig. Zo houden bestuur en bedrijfsleider elkaar op de hoogte van alle ontwikkelingen en de dagelijkse gang van zaken.

Statuten

Hier vindt u alle documenten en statuten over Stichting Dierenopvang en Dierenambulance de Wissel: