ANBI verklaring

Per 1 januari 2008 dient een goed doel te beschikken over een zogenaamde ANBI–verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de Belastingdienst, willen donaties en giften voor belastingaftrek in aanmerking komen. Ook is die verklaring nodig wil een goed doel geen successie- of schenkingsrecht over erfenissen en schenkingen hoeven te betalen. De stichting Dierenopvang de Wissel beschikt over zo’n ANBI-verklaring. Het officiële document kunt u hier inzien.

Het formulier Publicatieplicht ANBI 2022 vindt u hier: 2022 St Dierenopvang en Dierenambulane De Wissel ANBI

Stichting Dierenopvang de Wissel

KVK    58132317
RSIN  852888788

Personeel
De Wissel heeft 5 goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers in dienst, die deels parttime werken. Daardoor is er sprake van 4,25 fte vast personeel. De medewerkers werken volgens een rooster door de week, maar ook in het weekend. Naast de verzorging van de dieren, begeleiden de medewerkers de stagiaires en de vrijwilligers. In de drukke zomerperiode wordt het team versterkt met een vakantiekracht.

Vrijwilligers
De Wissel kan niet zonder de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Iedere dag zijn zij actief met het verstrekken van voer, het schoonmaken van de dierenverblijven, het onderhoud van het terrein en het gebouw en het geven van liefde en aandacht aan de binnengekomen dieren. De Wissel heeft hierbij eveneens een belangrijke sociale functie; vrijwilligers van allerlei pluimage, onder andere studenten, gepensioneerden, werkzoekenden en reïntegreerders vinden dankzij hun contact met de dieren een zinvolle tijdbesteding.

Bestuur

In 2023 bestond het bestuur uit:

M.C. van Deursen, secretaris en personeelszaken

K.Scheffer,  penningmeester

J. de Boer, algemeen bestuurslid, tevens tijdelijk voorzitter

J. Looijmeijer, algemeen bestuurslid vanaf 23 juni 2023

T. Fokkens-de Boer, algemeen bestuurslid vanaf 1 december 2023

M. Meij, bedrijfsleider

De bestuursleden genieten geen enkele bezoldiging. Bij de bestuursvergaderingen is de bedrijfsleider van de opvang, M. Meij, aanwezig. Zo houden bestuur en bedrijfsleider elkaar op de hoogte van alle ontwikkelingen en de dagelijkse gang van zaken.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk als bestuurslid