ANBI verklaring

De ANBI-verklaring

Per 1 januari 2008 dient een goed doel te beschikken over een zogenaamde ANBI–verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de Belastingdienst, willen donaties en giften voor belastingaftrek in aanmerking komen. Ook is die verklaring nodig wil een goed doel geen successie- of schenkingsrecht over erfenissen en schenkingen hoeven te betalen. De stichting Dierenopvang de Wissel beschikt over zo’n ANBI-verklaring.

Stichting Dierenopvang de Wissel

KVK    58132317
RSIN  852888788

Personeel

De Wissel heeft 6 goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers in dienst, die deels parttime werken. Daardoor is er sprake van 4,25 fte vast personeel. De medewerkers werken volgens een rooster door de week, maar ook in het weekend. Naast de verzorging van de dieren, begeleiden de medewerkers de stagiaires en de vrijwilligers. In de drukke zomerperiode is vaak sprake van versterking door een vakantiekracht.

Vrijwilligers

De Wissel kan niet zonder de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Iedere dag zijn zij actief met het verstrekken van voer, het schoonmaken van de dierenverblijven, het onderhoud van het terrein en het gebouw en het geven van liefde en aandacht aan de binnengekomen dieren. De Wissel heeft hierbij eveneens een belangrijke sociale functie; vrijwilligers van allerlei pluimage, onder andere studenten, gepensioneerden, werkzoekenden en reïntegreerders vinden dankzij hun contact met de dieren een zinvolle tijdbesteding.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Dierenopvang de Wissel bestaat uit de volgende personen:

Roeline Kuiper, voorzitter, juridische zaken en communicatie
Marie-Christien van Deursen, secretarispersoneelszaken
Jan de Klerk,  penningmeester

Bij de bestuursvergadering is de bedrijfsleider van de opvang, Teije de Haan, aanwezig. Zo houden bestuur en bedrijfsleider elkaar op de hoogte van alle ontwikkelingen en de dagelijkse gang van zaken.

Er zijn momenteel twee vacatures binnen het bestuur:
Wij  zoeken nieuwe bestuursleden met als expertise o.a. fondsenwerving en promotie en communicatie.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk als bestuurslid.