Jaarverslag 2019

Jaarverslag Stichting Dierenopvang De Wissel 2019

Dierenopvang de Wissel zorgt er met de inzet van mensen en middelen voor dat afstands- en zwerfdieren verzorgd en herplaatst worden. De Wissel neemt een centrale plaats in als kennis- en opleidingscentrum voor de verzorging van huisdieren.

De Wissel werkt voortdurend aan professionalisering van haar medewerkers, zowel de vaste krachten als de vrijwilligers en stagiaires, en geeft haar medewerkers ruimte voor het ontplooien van hun talenten en waardeert initiatieven.

Wij staan voor een goede opvang en verzorging van huisdieren. Voor ons staat het dier centraal. Daarbij staat een goed werkgeverschap voor professionals, stagiaires en vrijwilligers voorop.

Wij staan voor een goede opvang en verzorging van huisdieren. Voor ons staat het dier centraal. Daarbij staat een goed werkgeverschap voor professionals, stagiaires en vrijwilligers voorop.

Dierenopvang

De gemeenten hebben de wettelijke taak om zorg te dragen voor het opvangen en verzorgen van zwerfdieren. Deze taak wordt door de gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke, Harlingen, Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog, uitbesteed aan Dierenopvang de Wissel. Daarnaast  worden ook afstandsdieren uit deze gemeenten opgevangen.

De zwerfdieren moeten minimaal 14 dagen worden opgevangen, na deze periode worden ze eigendom van Dierenopvang de Wissel en kunnen deze dieren worden herplaatst.

De bijdrage van de gemeenten is niet voldoende om na de wettelijke taak de dieren te blijven verzorgen tot ze worden herplaatst. Daarom heeft  de Wissel extra inkomsten nodig zoals uit het kattenpension, de bijdragen van donateurs, de collecte en uit fondsen en legaten voor projecten.

Aantal dieren 2019

Honden                                            132

Katten                                               547

Konijnen en  knaagdieren            31

Pluimvee                                          34

Fretten                                              4

Vogels                                               13 (valkparkiet 2, kanarie 2, grasparkiet 2, Lorrie 1, Duif 4

 

Dierenambulance

Op 1 juni 2017 is de Stichting Dierenopvang de Wissel begonnen met een nieuwe dienst, namelijk de Dierenambulance de Wissel.  Dag en nacht zorgen enthousiaste vrijwilligers ervoor dat de Dierenambulance kan rijden voor hulpbehoevende dieren.

Waar rijdt de ambulance:

De Dierenambulance de Wissel rijdt in de gemeente Leeuwarden

Waarvoor rijdt de Dierenambulance:

–  gewonde en zieke huisdieren
–  gewonde en zieke wilde dieren
–  zwervende huisdieren

–  overleden huisdieren
–  overleden wilde dieren (duif of groter)

–  Taxi ritten: Wanneer men bijvoorbeeld niet over vervoer beschikt om een huisdier naar de dierenarts of een dierenpension te brengen. Deze ritten worden ook buiten de gemeente Leeuwarden verzorgd.

Aantal ritten 2019

Totaal 3246 ritten

Personeel

De Wissel had in 2019, 5 goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers in dienst, die deels parttime werken. Er is sprake van 4,25 fte vast personeel. De medewerkers werken volgens een rooster door de week, maar ook in het weekend. Naast de verzorging van de dieren begeleiden de medewerkers de stagiaires en de vrijwilligers.  In de drukke zomerperiode heeft een vakantiekracht het team versterkt.

Vrijwilligers

De Wissel kan niet zonder de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Voor de dierenopvang en voor de dierenambulance. Ruim 100 vrijwilligers zijn  vrijwel iedere dag actief met het verstrekken van voer, het schoonmaken van de dierenverblijven, het onderhoud van het terrein en het gebouw en het geven van liefde en aandacht aan de binnengekomen dieren. Bij de dierenambulance vervullen de vrijwilligers een taak als chauffeur, bijrijder, centralist  en  het bijhouden van de administratie. De Wissel heeft hierbij een belangrijke sociale functie en een belangrijke maatschappelijke rol als werkplek voor mensen die ‘op enige afstand van de arbeidsmarkt staan’. Vrijwilligers vinden dankzij hun contact met de dieren een zinvolle tijdbesteding en een uitdagende taak.  In 2019 zijn alle vrijwilligers uitgenodigd voor een gezellig  diner bij het Wereldrestaurant.  Ook ontvingen alle vrijwilligers een kerstpakket om de waardering voor hun inzet uit te drukken.

Gastgezinnen

Stichting Dierenopvang de Wissel krijgt iedere zomer veel kittens binnen. Deze kittens gaan in eerste instantie naar een gastgezin. Ze blijven bij een gastgezin totdat ze 10 weken oud zijn. Daarna gaan ze weer terug naar De Wissel en mogen ze naar een nieuw baasje verhuizen.

Een gastgezin helpt bij het verzorgen en socialiseren van kittens door ze een tijdje in huis te nemen. Dit brengt veel werk met zich mee. Kittens zonder moeder zijn het meest tijdrovend. Zij krijgen bijvoorbeeld iedere 2 uur de fles. Kittens met moeder hebben minder verzorging nodig, de moeder doet immers het meeste werk. Maar bij deze kittens is het belangrijk de moeder te ondersteunen en de kittens te begeleiden, bijvoorbeeld in de overgang van het drinken van moedermelk naar het eten van harde brokjes. Dan krijgen we ook nog regelmatig verwilderde kittens binnen. Deze kittens zijn niet aan mensen gewend en moeten gesocialiseerd worden. Ze moeten leren dat mensen niet eng, maar heel leuk zijn. Ook dit is een ontzettend leuke en dankbare taak.

Collecte

De collecte van Dierenopvang de Wissel vond plaats van 1 t/m 6 juli 2019. 279 Collectanten hebben zich ingezet door van deur tot deur te gaan om geld in te zamelen voor de asieldieren. Dit waren een minder collectanten dan vorig jaar (356 collectanten). De opbrengst was € 20.950,30. Iets minder dan vorig jaar (€ 21.722 ). De opbrengst per bus was hoger. Dit jaar waren voor het eerst alle collectebussen voorzien van een QR-code, zodat men ook digitaal kon doneren. Deze donaties liepen via het platform Geef. Geef hanteert een minimum bedrag van €5 per donatie. Deze drempel was voor veel mensen te hoog.

Donateurs

Om een structurele bron van inkomsten te krijgen zijn we in 2016 begonnen met het werven van donateurs. Afgelopen jaar zijn er 62 donateurs bij gekomen. Er zijn meer donateurs bijgekomen dan in 2018 (15 nieuwe donateurs). Dit is te verklaren door actieve werving van donateurs op de open dag en twee acties op social media.

Inmiddels telt De Wissel 337 donateurs. Donateurs ontvangen, wanneer ze dat willen een nieuwsbrief en worden 1 keer per jaar uitgenodigd voor de donateursdag. Op deze dag krijgen ze een kijkje achter de schermen van de opvang.

Dankzij de bijdragen van de donateurs kunnen we beginnen met de vervanging van de open hondenkennels door stressarme hondenkennels.

Erfenissen, legaten en giften

Afgelopen jaar ontvingen we twee erfenissen en vele giften.  Daarvan konden we o.a.  twee warmtepompdrogers aanschaffen. De oude waren na 20 jaar totaal versleten. Voor 2020 kan dankzij de erfenissen en giften de oude wasmachine worden vervangen door een nieuwe energiezuinige industriële wasmachine.

Noodfonds

In Dierenopvang de Wissel krijgen we helaas regelmatig dieren binnen die zijn aangereden, gewrichtsproblemen hebben of om andere redenen dure operaties nodig hebben. Wij willen onze dieren de best mogelijk zorg geven die ze nodig hebben. Omdat er in een dierenasiel niet zoveel geld is, vragen we hulp om deze dure operaties mogelijk te maken. Hiervoor hebben we een speciaal noodfonds opgericht.

Een donatie doen voor het noodfonds gaat via rekeningnummer NL51INGB0000839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel onder vermelding van Noodfonds de Wissel.

Er wordt veel gehoor aan gegeven en ook in 2019 stond er weer ruim voldoende geld op deze rekening om dieren met dure operaties en uitzonderlijke medische zorg te kunnen helpen. We hebben in 2019 weer meerdere dieren kunnen helpen met noodzakelijke operaties die bekostigd werden uit het Noodfonds.

Merchandise

We hebben sinds vorig  jaar een aantal artikelen te koop in de opvang voor de verkoop. Het gaat om t-shirts, key-cords, mokken, boodschappentassen, heuptasjes, honden/kattenkussens en deurstoppers. Daarbij gaat de winst van de verkoop naar De Wissel en de dieren die bij ons verblijven. De producten zijn te koop aan de balie. In de balieruimte is een stelling geplaatst waar de producten in staan uitgestald. Tijdens middagen tussen 14:00-17:00 (behalve wo. en zon.) zijn klanten van harte welkom om iets te kopen bij ons.

Boodschappenactie

Leerlingen van 8 basisscholen hebben meegedaan aan onze boodschappenactie en boodschappen ingezameld voor onze honden, katten en konijnen. Het resultaat is geweldig geweest. Tassen vol met blikvoer, hondenkoekjes, afwasmiddel, allesreiniger en ga zo maar door kwamen bij ons binnen. Hier kunnen we weer heel veel dieren mee helpen. We vinden het geweldig dat jonge kinderen zich op deze manier inzetten voor onze asieldieren.

De scholen die dit jaar meegaan hebben zijn: Leeuwarder Schoolvereniging (LSV), OBS Trianova, Kindcentrum De Wielen, Obs Wynwizer, Willem Alexanderschool, Oldenije, Sbo De Trilker en IKC Het Palet.

De waarde van de boodschappen die werden opgehaald was maar liefst € 1284,92.

Standwerk

In 2019 bestond het standwerk team acht jaar. Net als in de voorgaande jaren waren de vrijwilligers van het team dit jaar weer actief, hetgeen tot een goed jaar heeft geleid. De standwerkers hebben op verschillende locaties het werk van de Wissel gepromoot. Zo waren zij op diverse evenementen aanwezig met hun promotie stand:

  • Open dag De WisselLleeuwarden
  • GGZ kerstmarkt

Het standwerk team, afwisselend bemand uit een pool van 15 vrijwilligers,  zorgt ervoor dat de naamsbekendheid van De Wissel verder wordt uitgedragen. Het standwerk team heeft  € 1639,05 bijeen gebracht .
Dit bedrag werd nog eens met € 1472,50 verhoogd door een statiegeldzuil bij een plaatselijke supermarkt. De klanten van de supermarkt doneerden hier statiegeldbonnen. De zuil werd gemaakt door een vrijwilliger van het standwerk team.
De totale opbrengst in 2019 kwam uit op € 3111,55.
Zowel promotioneel als financieel was 2019 dus een succesvol jaar.

Hondentraining

Afgelopen jaar werden er op de maandag- en donderdagavond groepslessen gegeven. De groepslessen zaten iedere keer weer snel vol. Er wordt les gegeven in kleine groepjes zodat er voldoende aandacht is voor iedere combinatie. Iedere combinatie werkt op zijn eigen niveau en tempo en er is voldoende tijd voor het stellen van vragen. Daarnaast worden er privélessen aangeboden. Deze één op één begeleiding wordt helemaal op maat gemaakt, want elke eigenaar/hond combinatie is uniek.  Zo kunnen mensen  bij de Wissel terecht voor puppytraining, gehoorzaamheid, werken aan probleemgedrag, dierenartstraining en fun-training.

Bestuur

In 2019 bestond het bestuur uit:

Roeline Kuiper, voorzitter, juridische zaken en communicatie

Marie-christien van Deursen, secretaris en personeelszaken

Jan de Klerk, is penningmeester tot 1 augustus 2019

Karin Scheffer,  per 1 augustus  gemachtigde voor de procuraties en de taken van  penningmeester van de Stichting  Dierenopvang de Wissel

Bij de bestuursvergaderingen is de bedrijfsleider van de opvang, Teije de Haan, aanwezig. Zo houden bestuur en bedrijfsleider elkaar op de hoogte van alle ontwikkelingen en de dagelijkse gang van zaken.

De bestuurders ontvangen geen enkele bezoldiging

 

Jaarrekening 2019

 

Bekijk via deze link de Balans en Winst & Verliesrekening over het jaar 2019.