Jaarverslag 2020

Jaarverslag Stichting Dierenopvang De Wissel 2020

Dierenopvang de Wissel bestaat sinds 1957. Kerntaak van De Wissel is de opvang en herplaatsing van zwerf- en afstandsdieren. Het gaat hierbij met name om honden en katten, maar ook konijnen en knaagdieren komen regelmatig voor in de opvang. Vanuit de Wissel rijdt ook de Dierenambulance om gewonde, zieke, zwervende of overleden huis- of wilde dieren op te halen.

De Wissel staat voor een goede opvang en verzorging van huisdieren. Voor ons staat het dier centraal. Daarbij staat een goed werkgeverschap voor professionals, stagiaires en vrijwilligers voorop.

Naast de asielfunctie heeft De Wissel ook een pensionafdeling voor katten en er worden hondentrainingen gegeven.

We werken vanuit de volgende missie:

MISSIE STICHTING DIERENOPVANG DE WISSEL

Dierenopvang en dierenambulance de Wissel zorgt er met de inzet van mensen en middelen voor dat afstands- en zwerfdieren verzorgd en herplaatst worden. De Wissel neemt een centrale plaats in als kennis- en opleidingscentrum voor de verzorging van huisdieren.

De Wissel werkt voortdurend aan professionalisering van haar medewerkers, zowel de vaste krachten als de vrijwilligers en stagiaires, en geeft haar medewerkers ruimte voor het ontplooien van hun talenten en waardeert initiatieven.

2020 was een  bijzonder jaar! De coronacrisis is natuurlijk niet aan de opvang voorbij gegaan. Ook wij hebben het duidelijk gemerkt dit jaar. Onze werkwijze moest flink aangepast worden en lang niet alle vrijwilligers konden komen. We moesten gedwongen met kleine groepjes mensen werken. Daarbij werden er schermen opgehangen bij de balie en werd overal de 1,5 meter afstand ingevoerd. Best een aanpassing, ook voor de klanten. Die mochten, en nog steeds, alleen op afspraak komen en ook zij moesten zich houden aan de nieuwe regels. In de zomer werd het gelukkig iets relaxter en konden we de zomerdrukte goed aan, ondanks de beperkingen. We hebben geen problemen gehad met het opvangen en herplaatsen van de dieren, die hebben niet geleden onder de aanpassingen. Wel kwamen er minder dieren dan in andere jaren en de meeste  dieren verwisselden snel van eigenaar.

Toch waren er ook echte tegenvallers. Zo vervielen al onze pensionreserveringen voor de voorjaarsvakantie. Een flinke domper, omdat dat een van de weinige vaste inkomsten zijn voor de opvang. In de zomer vingen we weer wat meer katten op in het pension, maar voor veel mensen gingen vakanties niet door. Daardoor zijn de inkomsten dit jaar een stuk lager dan normaal. Bovendien kon de collecte niet door gaan in de vorm zoals we dat gewend zijn. De collectanten konden niet met de bussen langs de deur. Daarom hebben we een online collecte gehouden.

Dierenopvang

De gemeenten hebben de wettelijke taak om zorg te dragen voor het opvangen en verzorgen van zwerfdieren. Deze taak wordt door de gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke, Harlingen, Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog, uitbesteed aan Dierenopvang de Wissel. Daarnaast  worden ook afstandsdieren uit deze gemeenten opgevangen.

De zwerfdieren moeten minimaal 14 dagen worden opgevangen, na deze periode worden ze eigendom van Dierenopvang de Wissel en kunnen deze dieren worden herplaatst.

De bijdrage van de gemeenten is niet voldoende om na de wettelijke taak de dieren te blijven verzorgen tot ze worden herplaatst. Daarom heeft  de Wissel extra inkomsten nodig zoals uit het kattenpension, de bijdragen van donateurs, de collecte en uit fondsen, erfenissen en legaten.

Aantal dieren 2020

Honden                                            110

Katten                                               460

Konijnen en  knaagdieren            52

Pluimvee                                          49

Fretten                                              4

Vogels                                               27(valkparkiet 5, grasparkiert 4, halsbandparkiet 2, kanarie 3, siereend 2, agapornis 6, zebravink 1 en duif 4)

 

Dierenambulance

Op 1 juni 2017 is de Stichting Dierenopvang de Wissel begonnen met een nieuwe dienst, namelijk de Dierenambulance de Wissel.  Dag en nacht zorgen enthousiaste vrijwilligers ervoor dat de Dierenambulance kan rijden voor hulpbehoevende dieren.

Waar rijdt de ambulance:

De Dierenambulance de Wissel rijdt in de gemeente Leeuwarden

Waarvoor rijdt de Dierenambulance:

–  gewonde en zieke huisdieren
–  gewonde en zieke wilde dieren
–  zwervende huisdieren

–  overleden huisdieren
–  overleden wilde dieren (duif of groter)

–  Taxi ritten: Wanneer men bijvoorbeeld niet over vervoer beschikt om een huisdier naar de dierenarts of een dierenpension te brengen. Deze ritten worden ook buiten de gemeente Leeuwarden verzorgd.

Aantal ritten 2020

Totaal 3169 ritten

Eerste opvang vogels en wilde zoogdieren

Sinds 2019 verzorgt Dierenambulance de Wissel de eerste opvang van vogels en wilde zoogdieren. Deze dieren krijgen bij de Wissel de nodige rust en behandeling en worden daarna verder verzorgd bij De Fûgelhelling in Ureterp.

Personeel

De Wissel had in 2020 5 goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers in dienst, die deels parttime werken. Er is sprake van 4,25 fte vast personeel. De medewerkers werken volgens een rooster door de week, maar ook in het weekend. Naast de verzorging van de dieren begeleiden de medewerkers de stagiaires en de vrijwilligers.  In de drukke zomerperiode heeft een vakantiekracht het team versterkt.

Vrijwilligers

De Wissel kan niet zonder de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Voor de dierenopvang en voor de dierenambulance. Ruim 100 vrijwilligers zijn  vrijwel iedere dag actief met het verstrekken van voer, het schoonmaken van de dierenverblijven, het onderhoud van het terrein en het gebouw en het geven van liefde en aandacht aan de binnengekomen dieren. Bij de dierenambulance vervullen de vrijwilligers een taak als chauffeur, bijrijder, centralist  en  het bijhouden van de administratie. De Wissel heeft hierbij een belangrijke sociale functie en een belangrijke maatschappelijke rol als werkplek voor mensen die ‘op enige afstand van de arbeidsmarkt staan’. Vrijwilligers vinden dankzij hun contact met de dieren een zinvolle tijdbesteding en een uitdagende taak. In 2020 i.v.m. corona helaas geen gezamenlijk etentje en kerstborrel. In plaats daarvan werd er een online kerstquiz georganiseerd waarvoor de vrijwilligers lekkernijen in hun kerstpakket ontvingen om de waardering voor hun inzet uit te drukken.

Herinrichting van de Wissel

Dierenambulance de Wissel werkt met 30 vrijwilligers. Al snel was duidelijk dat in de huidige indeling de dierenambulance niet genoeg werkruimte heeft.  Aanvankelijk is gekeken naar een uitbouw. Maar de kosten daarvoor bleken erg hoog. Daarom is bekeken hoe de Dierenambulance goed gehuisvest kan worden binnen het bestaande gebouw. Door een herschikking van de ruimten gaat dat lukken.

Daarnaast zijn de ontvangstruimten en de kantine aan een opknapbeurt toe. Daarom zijn we gestart met het ontwikkelen van een plan voor de herinrichting van de Wissel. In 2021 hopen we de  herinrichting en de bouw van de stressarme kennels op te pakken. Ook de konijnen en andere knaagdieren zijn toe aan een nieuw (buiten) verblijf.

Om de plannen te realiseren vragen we een bijdrage van verschillende fondsen die gericht zijn op dieren, mensen en milieu. Immers de Wissel richt zich naast de opvang- en verzorging van dieren,  ook zijn sociale functie en de belangrijke maatschappelijke rol als werkplek voor mensen. Daarnaast werken we aan een energietransitie door het gebruik van een warmtepomp en zonnecollectoren. Voor de publieke ruimten en de kantine hebben we voor de inrichting gekozen voor de upcycle collection: de meubels worden op een inclusieve manier gemaakt door herintreders in circulaire werkplaatsen van een netwerk van kringloopwinkels.  Ook zijn er in de kringloopwinkels werkervarings- en leerplekken voor studenten en statushouders. Dat sluit goed aan bij onze doelstellingen.

Kattenpension

In het pension vangen we katten op die tijdelijk niet thuis kunnen blijven, maar wel weer naar huis gaan. Dit kan zijn tijdens de vakantie maar bijvoorbeeld ook bij een ziekenhuisopname, een verbouwing of verhuizing of een andere reden.

De katten verblijven gezamenlijk in kattenkamers die ingericht zijn met mandjes, kleedjes, speeltjes, krabbomen en uiteraard water en brokjes. De groepen worden niet groter dan maximaal 8 katten per kamer. Zo blijft er voor elke kat voldoende persoonlijke ruimte over. Er zijn verschillende mogelijkheden voor ze om lekker te liggen of te slapen; hoge plankjes voor de wat onzekere maar wel nieuwsgierige katten, mandjes op de grond voor de zelfverzekerde typjes die zich overal op hun gemak voelen en schuilhokjes waar de bangerikjes rustig de tijd kunnen nemen om te wennen.

De katten hebben het hele jaar door de gelegenheid om naar het buitenverblijf te kunnen door middel van een kattenluikje. Als het weer buiten goed is staat de deur open. In de zomer wordt de vloer in het binnenverblijf gekoeld en kunnen de katten heerlijk hun verkoeling vinden. In de winter wordt de vloer verwarmd en is de deur naar het buitenverblijf gesloten. Zo blijft het aangenaam in het binnenverblijf, maar kan een avontuurlijke overwinteraar wel door het kattenluik naar buiten voor een frisse neus. De katten worden goed verzorgd door gediplomeerde medewerkers, gemotiveerde stagiaires en betrokken vrijwilligers. Medische zorg zal, indien noodzakelijk, altijd verzorgd worden door onze vaste dierenarts.

Het kattenpension vormt voor ons een structurele bron van inkomsten. Doordat er afgelopen jaar veel vakanties niet door gingen bedroegen de inkomsten voor het kattenpension zo’n € 10.000 minder dan in andere jaren.

Hondentraining

Afgelopen jaar werden er op de dinsdag- en donderdagavond groepslessen gegeven. De groepslessen zaten iedere keer weer snel vol.  Helaas konden een groot gedeelte van het jaar de groepslessen niet doorgaan i.v.m. met de coronamaatregelen. Tijdens de zomermaanden zijn er veel privélessen gegeven zodat de mensen  wel de begeleiding kregen die ze nodig hadden. Het voordeel van privéles is dat er veel persoonlijke aandacht voor de hond en de begeleider is. Er worden oefeningen gedaan die voor deze combinatie belangrijk zijn en er is veel tijd voor het stellen van vragen.

Belevingstuin voor asielhonden

Vorig jaar hebben we geld van Hill’s en van NL-doet gekregen om een belevingstuin te maken.

Helaas verliep NL Doet dit jaar anders dan verwacht. Gelukkig hebben we ondanks de coronamaatregelen, met behulp van eigen medewerkers en vrijwilligers tóch de klus kunnen uitvoeren. We hadden namelijk alle planten al gekocht! In toerbeurt heeft iedereen geholpen om het hondendoolhof te realiseren. De planten moeten natuurlijk nog even groeien, maar de contouren staan voor een heus hondendoolhof. Daarnaast hebben we trekkerbanden geplaatst met daarin allerlei kruiden om lekker te snuffelen.  Snuffelen kalmeert de honden en het is de bedoeling dat de asielhonden hier op hun gemak kunnen snuffelen zodat ze meer ontspannen en ontstressen.

Het is een geslaagde klus geworden waar Dierenopvang de Wissel en alle dieren nog lang plezier van hebben!

Gastgezinnen

Stichting Dierenopvang de Wissel krijgt iedere zomer veel kittens binnen. Deze kittens gaan in eerste instantie naar een gastgezin. Ze blijven bij een gastgezin totdat ze 10 weken oud zijn. Daarna gaan ze weer terug naar De Wissel en mogen ze naar een nieuw baasje verhuizen.

Een gastgezin helpt bij het verzorgen en socialiseren van kittens door ze een tijdje in huis te nemen. Dit brengt veel werk met zich mee. Kittens zonder moeder zijn het meest tijdrovend. Zij krijgen bijvoorbeeld iedere 2 uur de fles. Kittens met moeder hebben minder verzorging nodig, de moeder doet immers het meeste werk. Maar bij deze kittens is het belangrijk de moeder te ondersteunen en de kittens te begeleiden, bijvoorbeeld in de overgang van het drinken van moedermelk naar het eten van harde brokjes. Dan krijgen we ook nog regelmatig verwilderde kittens binnen. Deze kittens zijn niet aan mensen gewend en moeten gesocialiseerd worden. Ze moeten leren dat mensen niet eng, maar heel leuk zijn. Ook dit is een ontzettend leuke en dankbare taak.

Erfenissen, legaten en giften

Afgelopen jaar ontvingen we € 8940 aan giften van particulieren.

Collecte

De collecte van Dierenopvang de Wissel was dit jaar anders dan andere jaren. I.v.m. corona was een collecte van deur-tot-deur niet mogelijk. Daarom is er gekozen voor een online collecte. De collecte ging van start op 15 april 2020. Hiervoor hebben we flink campagne gevoerd via online kanalen en de lokale media. Contactpersonen en collectanten die zich normaal inspanden om met de collectebus langs de deuren te gaan, hebben dit keer geholpen met het verspreiden van posters en het delen van de online advertenties. Daarnaast kregen we hulp van verschillende winkeliers waar we collectebussen in de winkel mochten neerzetten. De opbrengst van de collecte was dit jaar € 13.718 Dit is minder dan voorgaande jaren. Dit was verwacht, maar aangezien een fysieke collecte niet mogelijk was, is dit een respectabele opbrengst in deze bijzondere tijd.

Donateurs

Om een structurele bron van inkomsten te krijgen zijn we in 2016 begonnen met het werven van donateurs. Afgelopen jaar zijn er 57 donateurs bij gekomen. Deze donateurs steunen De Wissel met een maandelijkse bijdrage. Donateurs bepalen bij aanmelding zelf de hoogte van het maandelijkse bedrag. Over het algemeen ligt het maandelijkse bedrag tussen €2,50 en €10. Enkele donateurs schenken De Wissel maandelijks €20 of meer.

Inmiddels telt De Wissel 361 maandelijkse donateurs. Donateurs ontvangen, wanneer ze dat willen een nieuwsbrief en worden 1 keer per jaar uitgenodigd voor de donateursdag.

Op deze dag krijgen ze een kijkje achter de schermen van de opvang. I.v.m. corona is de donateursdag dit jaar niet doorgegaan.

Noodfonds

Bij Dierenopvang de Wissel krijgen we helaas regelmatig dieren binnen die zijn aangereden, gewrichtsproblemen hebben of om andere redenen dure operaties nodig hebben. Wij willen onze dieren de best mogelijk zorg geven die ze nodig hebben. Omdat er in een dierenasiel niet zoveel geld is, vragen we hulp om deze dure operaties mogelijk te maken. Hiervoor hebben we een speciaal noodfonds opgericht.
Een donatie doen voor het noodfonds gaat via rekeningnummer NL51INGB0000839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel onder vermelding van Noodfonds de Wissel.
Er wordt veel gehoor aan gegeven en ook in 2020 stond er weer ruim voldoende geld op deze rekening om dieren met dure operaties en uitzonderlijke medische zorg te kunnen helpen.

Scholenactie

Ook de jaarlijkse scholenactie zag er dit jaar anders uit. Normaal gesproken organiseren we ieder jaar met veel succes de boodschappenactie voor leerlingen van basisscholen.

Dit jaar vonden we het gezien de situatie niet logisch om kinderen met een boodschappenlijstje op pad te sturen. Daarom is er gekozen voor een statiegeldactie.

Zo konden kinderen lege flessen inleveren en de statiegeldbonnen inleveren in de daarvoor bestemde brievenbus.
Het enthousiasme was er niet minder om! Er hebben zich zelfs meer scholen aangemeld dan vorig jaar. Leerlingen van 11 basisscholen hebben meegedaan aan de statiegeldactie.

Voor het eerst dit jaar deed er ook een school buiten Leeuwarden mee: de Kabas in Franeker. We vinden het geweldig dat jonge kinderen zich op deze manier inzetten voor onze asieldieren.
De scholen die dit jaar meegaan hebben zijn: Leeuwarder Schoolvereniging (LSV), IKC Aventurijn, OBS Het Palet, OBS de Wielen, Prins Constantijnschool, De Sprong, Willem Alexanderschool, De Wynwizer, SBO De Trilker, Trianova en De Kabas.

De waarde van de statiegeldbonnen die werden opgehaald bedroeg €620,35.

Standwerk

Door de coronacrisis is het standwerk team dit jaar niet aanwezig geweest bij evenementen.

Statiegeldzuilen

Poiesz
Bij de Poiesz in Leeuwarden staat een statiegeldzuil van De Wissel. Klanten van de Poiesz kunnen daar hun statiegeldbonnen inleveren. Dit jaar heeft deze zuil € 1918,60 opgebracht.

Jumbo Els Boek
Jumbo Els Boek heeft naast de flessenautomaat, kastjes staan waar statiegeldbonnen voor diverse goede doelen worden ingezameld. Ieder jaar mogen klanten kiezen welke goede doelen er dat jaar bij de flessenautomaat staan.
Dit zorgde dit jaar voor twee kastjes voor De Wissel: voor de dierenopvang en de dierenambulance. Periodiek maakt Jumbo Els Boek de opbrengst aan De Wissel over. Dit jaar zorgde dit voor een totale opbrengst van: € 1082,- .

Bestuur

De stichting werkt volgens het bestuursmodel. Dit houdt in dat het bestuur verantwoordelijk is  voor het bepalen en het uitvoeren van het beleid. Het bestuur is hier ook het wettelijk bestuur. Het bestuur delegeert de uitvoering van taken aan de bedrijfsleider en ondersteunt hem, wanneer nodig, daarbij.

Het bestuur heeft in 2020, 8 maal vergaderd. In dit coronajaar op gepaste afstand en in de buitenlucht of online via Teams. Het bestuur is verder 3 maal bijeen geweest om strategische plannen voor de toekomst te ontwikkelen en een  keer om de voorstellen voor de herinrichting van de door te nemen.

Bij de bestuursvergaderingen is de bedrijfsleider van de opvang, Teije de Haan, aanwezig. Zo houden bestuur en bedrijfsleider elkaar op de hoogte van alle ontwikkelingen en de dagelijkse gang van zaken.

In 2020 bestond het bestuur uit:

Roeline Kuiper, voorzitter, juridische zaken en communicatie

Marie-christien van Deursen, secretaris en personeelszaken

Karin Scheffer,  penningmeester

Marcel Warmerdam, algemeen bestuurslid

Annesjouk Osinga, aspirant lid en per 18 december 2020 algemeen bestuurslid

Bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor de vervulling van hun bestuursfunctie.

 

De ANBI-verklaring
Per 1 januari 2008 dient een goed doel te beschikken over een zogenaamde ANBI–verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de Belastingdienst willen donaties en giften voor belastingaftrek in aanmerking komen. Ook is die verklaring nodig wil een goed doel geen successie- of schenkingsrecht over erfenissen en schenkingen hoeven te betalen. De stichting Dierenopvang de Wissel beschikt over zo’n ANBI-verklaring, dus alle bijdragen zijn aftrekbaar.

Stichting Dierenopvang de Wissel

KVK    58132317

RSIN  852888788

 

Jaarrekening 2020

Balans
Baten en lasten