Doe een eenmalige gift

Wilt u Stichting Dierenopvang de Wissel een éénmalige schenking doen, dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 ten name van Stichting Dierenopvang de Wissel.