Ga naar de inhoud Ga naar de footer

Word coördinator

Als Coördinator ben je de spil van onze collecte op wijk- of dorpsniveau. Je werft vrijwillige collectanten, coördineert de collecte activiteiten en helpt ons om de broodnodige giften op te halen die wij nodig hebben voor de zorg en redding voor dieren in nood.

  • Wat houdt het in om een Coördinator te zijn?
  • Je helpt bij het werven van vrijwillige collectanten in jouw toegewezen wijk of dorp
  • Je geeft instructies aan de collectanten
  • Je beheert en verdeelt collectematerialen
  • Je biedt motivatie, ondersteuning en oplossingen tijdens de collecte
  • Je helpt met rapporteren van de opbrengsten en volgt eventuele vervolgacties op

Als Coördinator wordt je voorafgaand aan de collecte uitgenodigd voor een rondleiding door het gebouw van Stichting Dierenopvang en Dierenambulance de Wissel. Daarmee krijg je een inkijkje in onze organisatie, geven we je informatie en krijg je de kans al je vragen te stellen. Tijdens de rondleiding krijg je alle collectematerialen mee. Na afloop van de collecte worden alle Coördinatoren uitgenodigd voor een leuk uitje!

Word collectant

Als Collectant ben je degene die langs de deuren gaat om giften te werven. Je krijgt een aantal straten toegewezen in jouw woonomgeving, waarin jij tijdens de collecteweek de deuren langsgaat. Voorafgaand aan de collecteweek haal jij jouw collectebus en legitimatiepas op bij de Coördinator. Daarnaast krijg je een informatieboekje mee, waarin informatie staat over het collecteren en over de Stichting Dierenopvang en Dierenambulance de Wissel. Zo ga jij goed voorbereid op pad! Wie weet vindt jouw hond het ook leuk om mee te gaan…

Na afloop van de collecte ontvangen alle Collectanten een attentie van De Wissel!

Aanmelden coördinator of collectant