Privacyverklaring

 

Als opvang hebben ook wij te maken met de nieuwe wet AVG. Om u duidelijk te maken hoe wij met uw gegevens omgaan hebben we deze afspraken verzameld in deze verklaring.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting Dierenopvang de Wissel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Wissel, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Wissel verstrekt. Stichting Dierenopvang de Wissel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam
  • uw adrsgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw emailadres
  • uw ip-adres
  • uw bankrekeningnummer (indien u donateur bent)

Waarom Stichting Dierenopvang de Wissel gegevens nodig heeft

Stichting Dierenopvang de Wissel verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of om u met uw verloren dieren te herenigen, en/of om uw schriftelijk (per email en/of post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Stichting Dierenopvang de Wissel uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

Hoe lang Stichting Dierenopvang de Wissel gegevens bewaart

Stichting Dierenopvang de Wissel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

 

Delen met anderen

Stichting Dierenopvang de Wissel verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Stichting Dierenopvang de Wissel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Dierenopvang de Wissel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

Stichting Dierenopvang de Wissel maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De Wissel bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook op het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Stichting Dierenopvang de Wissel te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Wissel heeft hier geen invloed op.

Stichting Dierenopvang de Wissel heeft Google geen toestemming gegeven om via De Wissel verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dierenopvangdewissel.nl. De Wissel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Stichting Dierenopvang de Wissel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Wissel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet n verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Wissel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met De Wissel op via info@dierenopvangdewissel.nl. www.dierenopvangdewissel.nl is een website van Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres:

Kalverdijkje 76
8924 JJ Leeuwarden

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

KVK 58132317

Telefoon:

058-2664300

E-mailadres:

info@dierenopvangdewissel.nl