ANBI verklaring

De ANBI-verklaring

Per 1 januari 2008 dient een goed doel te beschikken over een zogenaamde ANBI–verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de Belastingdienst, willen donaties en giften voor belastingaftrek in aanmerking komen. Ook is die verklaring nodig wil een goed doel geen successie- of schenkingsrecht over erfenissen en schenkingen hoeven te betalen. De stichting Dierenopvang de Wissel beschikt over zo’n ANBI-verklaring.

Stichting Dierenopvang de Wissel

KVK    58132317
RSIN  852888788

Doelstelling

De doelstelling van Dierenopvang De Wissel is het opvangen van zwerf- en afstandsdieren binnen haar werkgebied, voornamelijk honden en katten. Daarnaast worden, waar mogelijk, alle andere diersoorten in nood opgevangen, verzorgt en waar eventueel naar daarvoor ingerichte opvangcentra gebracht.

Het asiel verleent de nodige zorg aan alle op te vangen dieren. Er wordt gestreefd naar optimale aandacht en verzorging, medische zorg en huisvesting. Ons doel is daarbij het zo goed mogelijk herplaatsen van deze dieren.

Personeel

De Wissel heeft 6 goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers in dienst, die deels parttime werken. Daardoor is er sprake van 4,25 fte vast personeel. De medewerkers werken volgens een rooster door de week, maar ook in het weekend. Naast de verzorging van de dieren, begeleiden de medewerkers de stagiaires en de vrijwilligers. In de drukke zomerperiode is vaak sprake van versterking door een vakantiekracht.

Vrijwilligers

De Wissel kan niet zonder de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Iedere dag zijn zij actief met het verstrekken van voer, het schoonmaken van de dierenverblijven, het onderhoud van het terrein en het gebouw en het geven van liefde en aandacht aan de binnengekomen dieren. De Wissel heeft hierbij eveneens een belangrijke sociale functie; vrijwilligers van allerlei pluimage, onder andere studenten, gepensioneerden, werkzoekenden en reïntegreerders vinden dankzij hun contact met de dieren een zinvolle tijdbesteding.

Beleidsplan 2016 Stichting Dierenopvang de Wissel

Dierenopvang De Wissel bestaat sinds 1957. Kerntaak van De Wissel is de opvang en herplaatsing van zwerf- en afstandsdieren. Het gaat hierbij met name om honden en katten, maar ook konijnen en knaagdieren komen regelmatig voor in de opvang. Jaarlijks worden er ongeveer 800 katten en 200 honden opgevangen.
Naast de asielfunctie heeft De Wissel ook een pensionafdeling voor katten.
Dierenopvang De Wissel zorgt met de inzet van middelen en mensen ervoor dat afstands- en zwerfdieren verzorgd en herplaatst worden. De Wissel neemt een centrale plaats in als kennis- en opleidingscentrum voor de verzorging van huisdieren.
De Wissel werkt voortdurend aan professionalisering van haar medewerkers, zowel de vaste krachten als de vrijwilligers en stagiaires en geeft haar medewerkers ruimte voor het ontplooien van hun talenten en waardeert initiatieven.
Wij staan voor een goede opvang en verzorging van huisdieren. Voor ons staat het dier centraal. Daarbij staat een goed werkgeverschap voor professionals, stagiaires en vrijwilligers voorop.

Ontwikkeling Beleidsplan 2017-2021

Dierenopvang de Wissel is constant bezig met het verbeteren van de financiële situatie. Denk hierbij aan het optimaliseren van de inkomsten, bijvoorbeeld door het vinden van nieuwe donateurs. Ter versterking van deze activiteiten heeft de Wissel een donateursplan ontwikkeld. Naast de aandacht voor  het optimaliseren van de inkomsten heeft de  goede beheersing van de kosten de voortdurende aandacht.
Dierenopvang de Wissel is bezig een lange termijn plan te ontwikkelen, waarin de visie, de doelstellingen en de plannen voor inkomstenverwerving voor de komende vijf jaar zijn opgenomen.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Dierenopvang de Wissel bestaat uit de volgende personen:

Roeline Kuiper, voorzitter, juridische zaken en communicatie
Marie-christien van Deursen, secretarispersoneelszaken
Jan de Klerk,  penningmeester

Bij de bestuursvergadering is de bedrijfsleider van de opvang, Teije de Haan, aanwezig. Zo houden bestuur en bedrijfsleider elkaar op de hoogte van alle ontwikkelingen en de dagelijkse gang van zaken.

Er zijn momenteel twee vacatures binnen het bestuur:
Wij  zoeken nieuwe bestuursleden met als expertise o.a. fondsenwerving en promotie en communicatie.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk als bestuurslid.