Verhoging prijzen

De ontwikkelingen in de economie gaan ook aan de opvang en ambulance niet voorbij. Kosten stijgen en de dagelijkse zorg voor de dieren kost ons steeds meer. Hierdoor zijn we genoodzaakt om de prijzen iets te verhogen. De nieuwe prijzen zijn te vinden op onze website bij de desbetreffende menu items.

Voor onze pensionklanten betekent dit dat vanaf 1 maart de kosten voor een nacht in pension 10 euro zullen bedragen. Uiteraard blijft de korting voor 2 of meerdere katten uit 1 huishouden gewoon bestaan. Iedereen die al geboekt heeft zal nog persoonlijk bericht van ons krijgen.

We hopen dat iedereen hier begrip voor zal kunnen opbrengen. We blijven nog altijd een stichting zonder winst oogmerk en hebben elke cent hard nodig. Al uw steun wordt dan ook zeer gewaardeerd.