Jaarverslag 2018

Jaarverslag Stichting Dierenopvang De Wissel 2018

De dierenopvang De Wissel zorgt met de inzet van middelen en mensen ervoor dat afstands- en zwerfdieren verzorgd en herplaatst worden. De Wissel neemt een centrale plaats in als kennis- en opleidingscentrum voor de verzorging van huisdieren.

De Wissel werkt voortdurend aan professionalisering van haar medewerkers, zowel de vaste krachten als de vrijwilligers en stagiaires, en geeft haar medewerkers ruimte voor het ontplooien van hun talenten en waardeert initiatieven.

Wij staan voor een goede opvang en verzorging van huisdieren. Voor ons staat het dier centraal. Daarbij staat een goed werkgeverschap voor professionals, stagiaires en vrijwilligers voorop.

Dierenopvang

De gemeenten hebben de wettelijke taak om zorg te dragen voor het opvangen en verzorgen van zwerfdieren. Deze taak wordt door de gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke, Harlingen, Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog, uitbesteed aan Dierenopvang de Wissel. Daarnaast  worden ook afstandsdieren uit deze gemeenten opgevangen.

De zwerfdieren moeten minimaal 14 dagen worden opgevangen, na deze periode worden ze eigendom van Dierenopvang de Wissel en kunnen deze dieren worden herplaatst.

De bijdrage van de gemeenten is niet voldoende om na de wettelijke taak de dieren te blijven verzorgen tot ze worden herplaatst. Daarom heeft  de Wissel extra inkomsten nodig zoals uit het kattenpension, de bijdragen van donateurs, de collecte en uit fondsen en legaten voor projecten.

Aantal dieren 2018

Honden                                             196

Katten                                               534

Konijnen en  knaagdieren            56

Pluimvee                                           14

Vogels                                                21

Schildpadden                                   1

Geit                                                     1

En 1 wandelende tak

 

Dierenambulance

Op 1 juni 2017 is de Stichting Dierenopvang de Wissel begonnen met een nieuwe dienst, namelijk de Dierenambulance de Wissel.  Dag en nacht zorgen enthousiaste vrijwilligers ervoor dat de Dierenambulance kan rijden voor hulpbehoevende dieren.

Waar rijdt de ambulance:

De Dierenambulance de Wissel rijdt in de gemeente Leeuwarden

Waarvoor rijdt de Dierenambulance:

–  gewonde en zieke huisdieren
–  gewonde en zieke wilde dieren
–  zwervende huisdieren

–  overleden huisdieren
–  overleden wilde dieren (duif of groter)

–  Taxi ritten: Wanneer men bijvoorbeeld niet over vervoer beschikt om een huisdier naar de dierenarts of een dierenpension te brengen. Deze ritten worden ook buiten de gemeente Leeuwarden verzorgd.

Aantal ritten 2018

Totaal 2930 ritten

Personeel

De Wissel had in 2018 6 goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers in dienst, die deels parttime werken. Er is sprake van 4,25 fte vast personeel. De medewerkers werken volgens een rooster door de week, maar ook in het weekend. Naast de verzorging van de dieren begeleiden de medewerkers de stagiaires en de vrijwilligers.  In de drukke zomerperiode heeft een vakantiekracht het team versterkt.

Vrijwilligers

De Wissel kan niet zonder de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Voor de dierenopvang en voor de dierenambulance. Ruim 100 vrijwilligers zijn  vrijwel iedere dag actief met het verstrekken van voer, het schoonmaken van de dierenverblijven, het onderhoud van het terrein en het gebouw en het geven van liefde en aandacht aan de binnengekomen dieren. Bij de dierenambulance vervullen de vrijwilligers een taak als chauffeur, bijrijder, centralist  en  het bijhouden van de administratie. De Wissel heeft hierbij een belangrijke sociale functie en een belangrijke maatschappelijke rol als werkplek voor mensen die ‘op enige afstand van de arbeidsmarkt staan’. Vrijwilligers vinden dankzij hun contact met de dieren een zinvolle tijdbesteding en een uitdagende taak.  In 2018 zijn alle vrijwilligers uitgenodigd voor een gezellig  diner bij het Wereldrestaurant.  Ook ontvingen alle vrijwilligers een kerstpakket om de waardering voor hun inzet uit te drukken.

Gastgezinnen

Stichting Dierenopvang de Wissel krijgt iedere zomer veel kittens binnen. Deze kittens gaan in eerste instantie naar een gastgezin. Ze blijven bij een gastgezin totdat ze 10 weken oud zijn. Daarna gaan ze weer terug naar De Wissel en mogen ze naar een nieuw baasje verhuizen.

Een gastgezin helpt bij het verzorgen en socialiseren van kittens door ze een tijdje in huis te nemen. Dit brengt veel werk met zich mee. Kittens zonder moeder zijn het meest tijdrovend. Zij krijgen bijvoorbeeld iedere 2 uur de fles. Kittens met moeder hebben minder verzorging nodig, de moeder doet immers het meeste werk. Maar bij deze kittens is het belangrijk de moeder te ondersteunen en de kittens te begeleiden, bijvoorbeeld in de overgang van het drinken van moedermelk naar het eten van harde brokjes. Dan krijgen we ook nog regelmatig verwilderde kittens binnen. Deze kittens zijn niet aan mensen gewend en moeten gesocialiseerd worden. Ze moeten leren dat mensen niet eng, maar heel leuk zijn. Ook dit is een ontzettend leuke en dankbare taak.

Collecte

De collecte van Dierenopvang de Wissel vond plaats van 3 t/m 8 juli. 356 Collectanten hebben zich ingezet door van deur tot deur te gaan om geld in te zamelen voor de asieldieren. Dit waren een paar collectanten meer dan vorig jaar (348 collectanten). De opbrengst was 20.038 euro, minder dan vorig jaar. De opbrengst per bus was iets lager.

Donateurs

Om een structurele bron van inkomsten te krijgen zijn we in 2016 begonnen met het werven van donateurs. Afgelopen jaar zijn er 15 donateurs bij gekomen.  Inmiddels zijn 309 mensen donateur geworden. Donateurs ontvangen, wanneer ze dat willen een nieuwsbrief en worden 1 keer per jaar uitgenodigd voor de donateursdag. Op deze dag krijgen ze een kijkje achter de schermen van de opvang.

Noodfonds

In dierenopvang de Wissel krijgen we helaas regelmatig dieren binnen die zijn aangereden, gewrichtsproblemen hebben of om andere redenen dure operaties nodig hebben. Wij willen onze dieren de best mogelijk zorg geven die ze nodig hebben. Omdat er in een dierenasiel niet zoveel geld is, vragen we hulp om deze dure operaties mogelijk te maken. Hiervoor hebben we een speciaal noodfonds opgericht.

Een donatie doen voor het noodfonds gaat via rekeningnummer NL51INGB0000839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel onder vermelding van Noodfonds de Wissel.

Er wordt veel gehoor aan gegeven en ook in 2018 stond er weer ruim voldoende geld op deze rekening om dieren met dure operaties en uitzonderlijke medische zorg te kunnen helpen.

Merchandise

We hebben sinds vorig  jaar een aantal artikelen te koop in de opvang voor de verkoop. Het gaat om t-shirts, key-cords, mokken, boodschappentassen, heuptasjes, honden/kattenkussens en deurstoppers. Daarbij gaat de winst van de verkoop naar De Wissel en de dieren die bij ons verblijven. De producten zijn te koop aan de balie. In de balieruimte is een stelling geplaatst waar de producten in staan uitgestald. Tijdens middagen tussen 14:00-17:00 (behalve wo. en zon.) zijn klanten van harte welkom om iets te kopen bij ons.

Boodschappenactie

Leerlingen van 12 basisscholen hebben meegedaan aan onze boodschappenactie en boodschappen ingezameld voor onze honden, katten en konijnen. Het resultaat is geweldig geweest. Tassen vol blikvoer, hondenkoekjes, afwasmiddel, allesreiniger en ga zo maar door kwamen bij ons binnen. Hier kunnen we weer heel veel dieren mee helpen. We vinden het geweldig dat jonge kinderen zich op deze manier inzetten voor onze asieldieren. De scholen die dit jaar mee hebben gedaan zijn:
Leeuwarder Schoolvereniging (LSV), OBS Trianova, OBS Wynwizer, Willem Alexanderschool, Oldenije, OBS Vossenburcht, SBO De Trilker, SBO Aquamarijn, IKC Aventurijn, IKC Het Palet, Prins Constantijnschool, RK BS De Sprong, OBS De Wielen.

De scholen reageren nog altijd erg enthousiast op de actie, maar ook de leerlingen en ouders doen graag mee.

Standwerk

In 2018 bestond het standwerk team acht jaar. Net als in de voorgaande jaren waren de vrijwilligers van het team dit jaar weer actief, hetgeen tot een goed jaar heeft geleid. De standwerkers hebben op verschillende locaties het werk van de Wissel gepromoot. Zo waren zij op diverse evenementen aanwezig met hun promotie stand:

–         Bilgaard: studenten van van Hall

–         Welkoop lentefair

–         Jumper Doe-dag

–         Schrans jaarmarkt

–         GGZ kerstmarkt

Het standwerk team, afwisselend bemand door enthousiaste vrijwilligers,  zorgt ervoor dat de naamsbekendheid van De Wissel verder wordt uitgedragen. Het standwerk team heeft  € 2364.83 bijeen gebracht .

Dit bedrag werd nog eens met € 1631.60 verhoogd door een statiegeldzuil bij een plaatselijke supermarkt. De klanten van de supermarkt doneerden hier statiegeldbonnen. De zuil werd gemaakt door een vrijwilliger van het standwerk team.

De totale opbrengst in 2018 kwam zodoende uit op € 3996,43 Zowel promotioneel als financieel was 2018 dus een succesvol jaar.

Hondentraining

De Wissel biedt sinds 2016 individuele hondentraining aan. De training worden gegeven door een medewerkster die honden in en buiten het asiel traint. Ze werkt met een diervriendelijke, beloningsgerichte trainingsmethode in het tempo dat bij de hond en de eigenaar past. Deze één op één begeleiding wordt helemaal op maat gemaakt, want elke eigenaar/hond combinatie is uniek. Zo kunnen mensen bij de Wissel terecht voor puppytraining, gehoorzaamheid, werken aan probleemgedrag, dierenartstraining en funtraining.

Bestuur

In 2018 bestond het bestuur uit:

Roeline Kuiper, voorzitter, juridische zaken en communicatie

Marie-christien van Deursen, secretaris en personeelszaken

Jan de Klerk, is penningmeester

Bij de bestuursvergaderingen is de bedrijfsleider van de opvang, Teije de Haan, aanwezig. Zo houden bestuur en bedrijfsleider elkaar op de hoogte van alle ontwikkelingen en de dagelijkse gang van zaken.

De bestuurders krijgen geen enkele bezoldiging.

 

Winst en Verlies 2018