Jaarverslag 2017

Jaarverslag Stichting Dierenopvang De Wissel 2017

 

De dierenopvang De Wissel zorgt met de inzet van middelen en mensen ervoor dat afstands- en zwerfdieren verzorgd en herplaatst worden. De Wissel neemt een centrale plaats in als kennis- en opleidingscentrum voor de verzorging van huisdieren.

De Wissel werkt voortdurend aan professionalisering van haar medewerkers, zowel de vaste krachten als de vrijwilligers en stagiaires, en geeft haar medewerkers ruimte voor het ontplooien van hun talenten en waardeert initiatieven.

Wij staan voor een goede opvang en verzorging van huisdieren. Voor ons staat het dier centraal. Daarbij staat een goed werkgeverschap voor professionals, stagiaires en vrijwilligers voorop.

Jubileumjaar: 60 jaar

Er was afgelopen jaar reden voor een feestje: Stichting Dierenopvang de Wissel bestond namelijk al 60 jaar. Een hele mijlpaal want in al die jaren hebben er duizenden dieren gebruik kunnen maken van de zorg en opvang in de Wissel. Niet alleen vele zwerfdieren hebben via ons een nieuw baasje kunnen vinden, ook veel dieren waar mensen niet meer voor konden zorgen, konden via de opvang wisselen van eigenaar.

Door de jaren heen is er veel veranderd, qua wetgeving en qua welzijn voor dieren. We hebben altijd geprobeerd om hier zo snel mogelijk op in te spelen, wat onder andere geleid heeft tot ruimere verblijven, medische zorg op hoog niveau, gedragsbegeleiding waar nodig en bijgeschoolde medewerkers. Iets waar de komende 60 jaar natuurlijk mee door zullen gaan!

Dierenopvang

De gemeenten hebben de wettelijke taak om zorg te dragen voor het opvangen en verzorgen van zwerfdieren. Deze taak wordt door de gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke, Harlingen, Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog, uitbesteed aan Dierenopvang de Wissel. Daarnaast worden ook afstandsdieren uit deze gemeenten opgevangen.

De zwerfdieren moeten minimaal 14 dagen worden opgevangen, na deze periode worden ze eigendom van Dierenopvang de Wissel en kunnen deze dieren worden herplaatst.

De bijdrage van de gemeenten is niet voldoende om na de wettelijke taak de dieren te blijven verzorgen tot ze worden herplaatst. Daarom heeft de Wissel extra inkomsten nodig zoals uit het kattenpension, de bijdragen van donateurs, de collecte en uit fondsen en legaten voor projecten.

 

Aantal dieren 2017

Honden                                               179

Katten                                                 642

Konijnen en knaagdieren                66

Pluimvee                                             25

Vogels                                                  18

Schildpadden                                      2

Fret                                                        1

En 1 baardagame (hagedis)

 

Dierenambulance

Dierenambulance Leeuwarden zit sinds juli in de Wissel. De ambulance rijdt hier vanuit en de vrijwilligers zijn overdag te vinden op kantoor. Ook kunnen hier een afspraken gemaakt worden om een overleden dier te identificeren.

Waar rijdt de ambulance voor?

– gewonde of zieke huisdieren
– gewonde of zieke wilde dieren
– zwervende huisdieren (katten alleen in opdracht van dierenopvang De Wissel)
– overleden huisdieren
– overleden wilde dieren (duif of groter)

Er bestaat een mogelijkheid om de ambulance in te zetten voor taxiritten.

Dierenambulance Leeuwarden rijdt alleen in de gemeente Leeuwarden.

Personeel

De Wissel heeft 6 goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers in dienst, die deels parttime werken. Er is sprake van 4,25 fte vast personeel. De medewerkers werken volgens een rooster door de week, maar ook in het weekend. Naast de verzorging van de dieren begeleiden de medewerkers de stagiaires en de vrijwilligers. In de drukke zomerperiode heeft een vakantiekracht het team versterkt.

 

Vrijwilligers

De Wissel kan niet zonder de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Voor de dierenopvang en voor de dierenambulance. Ruim75 vrijwilligers zijn vrijwel iedere dag actief met het verstrekken van voer, het schoonmaken van de dierenverblijven, het onderhoud van het terrein en het gebouw en het geven van liefde en aandacht aan de binnengekomen dieren. Bij de dierenambulance vervullen de vrijwilligers een taak als chauffeur, bijrijder, centralist en het bijhouden van de administratie. De Wissel heeft hierbij een belangrijke sociale functie en een belangrijke maatschappelijke rol als werkplek voor mensen die ‘op enige afstand van de arbeidsmarkt staan’. Vrijwilligers vinden dankzij hun contact met de dieren een zinvolle tijdbesteding en een uitdagende taak. In 2017 hebben de vrijwilligers deelgenomen aan het gezamenlijke excursie naar Aqua Zoo, gevolgd door een diner in de Grote Wielen. Ook ontvingen alle vrijwilligers een kerstpakket om de waardering voor hun inzet uit te drukken.

Gastgezinnen

Stichting Dierenopvang de Wissel krijgt iedere zomer veel kittens binnen. Deze kittens gaan in eerste instantie naar een gastgezin. Ze blijven bij een gastgezin totdat ze 10 weken oud zijn. Daarna gaan ze weer terug naar De Wissel en mogen ze naar een nieuw baasje verhuizen.

Een gastgezin helpt bij het verzorgen en socialiseren van kittens door ze een tijdje in huis te nemen. Dit brengt veel werk met zich mee. Kittens zonder moeder zijn het meest tijdrovend. Zij krijgen bijvoorbeeld iedere 2 uur de fles. Kittens met moeder hebben minder verzorging nodig, de moeder doet immers het meeste werk. Maar bij deze kittens is het belangrijk de moeder te ondersteunen en de kittens te begeleiden, bijvoorbeeld in de overgang van het drinken van moedermelk naar het eten van harde brokjes. Dan krijgen we ook nog regelmatig verwilderde kittens binnen. Deze kittens zijn niet aan mensen gewend en moeten gesocialiseerd worden. Ze moeten leren dat mensen niet eng, maar heel leuk zijn. Ook dit is een ontzettend leuke en dankbare taak.

Collecte

De collecte van Dierenopvang de Wissel vond plaats van 3 t/m 8 juli. 356 Collectanten hebben zich ingezet door van deur tot deur te gaan om geld in te zamelen voor de asieldieren. Dit waren een paar collectanten meer dan vorig jaar (348 collectanten). De opbrengst was 21.722 euro, bijna hetzelfde als vorig jaar. De opbrengst per bus was iets lager. Opvallend was dat er dit jaar veel briefgeld in de bussen zat.

Donateurs

Om een structurele bron van inkomsten te krijgen zijn we in 2016 begonnen met het werven van donateurs. Afgelopen jaar zijn er 90 donateurs bij gekomen. Inmiddels zijn 294 mensen donateur geworden. Donateurs ontvangen een nieuwsbrief en worden 1 keer per jaar uitgenodigd voor de donateursdag. Op deze dag krijgen ze een kijkje achter de schermen van de opvang.

Noodfonds

In dierenopvang de Wissel krijgen we helaas regelmatig dieren binnen die zijn aangereden, gewrichtsproblemen hebben of om andere redenen dure operaties nodig hebben. Wij willen onze dieren de best mogelijk zorg geven die ze nodig hebben. Omdat er in een dierenasiel niet zoveel geld is, vragen we hulp om deze dure operaties mogelijk te maken. Hiervoor hebben we een speciaal noodfonds opgericht.

Een donatie doen voor het noodfonds gaat via rekeningnummer NL51INGB0000839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel onder vermelding van Noodfonds de Wissel.

Er wordt veel gehoor aan gegeven en ook in 2017 stond er weer ruim voldoende geld op deze rekening om dieren met dure operaties en uitzonderlijke medische zorg te kunnen helpen.

Chipactie in juni

Dierenopvang de Wissel bestond dit jaar 60 jaar. Om dit te vieren konden huisdier eigenaren in de gehele maand juni hun huisdier tegen een sterk verlaagd tarief laten chippen en registreren. Het chippen kost in juni maar 12,50 euro.

Het chippen van huisdieren is erg belangrijk. Ieder jaar raken er in Leeuwarden en omstreken honderden huisdieren de weg kwijt en zwerven op straat rond. Als ze geluk hebben, komen ze in De Wissel terecht. Helaas zijn de meeste van deze zwerfdieren niet gechipt. Dit maakt het vinden van de eigenaar moeilijk. Als de dieren gechipt en goed geregistreerd zijn, kunnen ze dezelfde dag nog naar hun baasje terug.

Tijdens de hele maand juni konden mensen bij ons terecht om hun huisdier te laten chippen tegen dit lage tarief. Het registeren is minstens zo belangrijk. We zorgden er daarom voor dat de chip meteen aangemeld werd en correct geregistreerd werd op het juiste adres. Mensen kregen direct het chipformulier mee naar huis zodat ze de chip altijd kunnen aanpassen of wijzigen als er iets veranderd (een verhuizing, ander telefoonnummer, nieuw emailadres). Elke wijziging is gratis via Petbase.eu. De actie was een groot succes met ruim 50 gechipte dieren.

Merchandise

We hebben sinds het najaar een aantal artikelen te koop in de opvang voor de verkoop. Het gaat om t-shirts, key-cords, mokken, boodschappentassen, heuptasjes, honden/kattenkussens en deurstoppers. Daarbij gaat de winst van de verkoop naar De Wissel en de dieren die bij ons verblijven. De producten zijn te koop aan de balie. In de balieruimte is een steling geplaatst waar de producten in staan uitgestald. Tijdens middagen tussen 14:00-17:00 (behalve wo. en zon.) zijn klanten van harte welkom om iets te kopen bij ons.

Boodschappenactie

Leerlingen van 13 basisscholen hebben meegedaan aan onze boodschappenactie en boodschappen ingezameld voor onze honden, katten en konijnen. Het resultaat is geweldig geweest. Tassen vol met blikvoer, hondenkoekjes, afwasmiddel, allesreiniger en ga zo maar door kwamen bij ons binnen. Hier kunnen we weer heel veel dieren mee helpen. We vinden het geweldig dat jonge kinderen zich op deze manier inzetten voor onze asieldieren.

De scholen die dit jaar meegaan hebben zijn: Leeuwarder Schoolvereniging (LSV) OBS Trianova, Kindcentrum De Wielen, Obs Wynwizer, Willem Alexanderschool, Oldenije, OBS Vosseburcht, Sbo De Trilker, Sbo-Aquamarijn, IKC Aventurijn, IKC Het Palet, Prins Constantijnschool, RK BS De Sprong. De scholen reageren nog altijd erg enthousiast op de actie maar ook de leerlingen en ouders doen graag mee.

Standwerk

In 2017 bestond het standwerk team acht jaar. Net als in de voorgaande jaren waren de vrijwilligers van het team dit jaar weer actief, hetgeen tot een goed jaar heeft geleid. De standwerkers hebben op verschillende locaties het werk van de Wissel gepromoot. Zo waren zij op diverse evenementen aanwezig met hun promotie stand:

–          Aqua Zoo Leeuwarden

–         Koningsmarkt Leeuwarden

–          Open dag Fugelhelling Ureterp

–          Hondenschool Behave Burgum

–          Jaarmarkt Schrans Leeuwarden

–          Open dag De Wissel Leeuwarden

–          Harlinger Visserijdagen

Het standwerk team, afwisselend bemand uit een pool van 15 vrijwilligers, zorgt ervoor dat de naamsbekendheid van De Wissel verder wordt uitgedragen. Het standwerk team heeft € 1483,38 bijeen gebracht .

Dit bedrag werd nog eens met € 960,27 verhoogd door een statiegeldzuil bij een plaatselijke supermarkt. De klanten van de supermarkt doneerden hier statiegeldbonnen. De zuil werd gemaakt door een vrijwilliger van het standwerk team.

De totale opbrengst in 2017 kwam zodoende uit op € 2443,65 Zowel promotioneel als financieel was 2017 dus een succesvol jaar.

Open dag 2017

De open dag van De Wissel was een enorm succes dit jaar. Wegens het 60 jarig bestaan van De Wissel is er dit jaar extra groot uitgepakt. Het organiseren van deze dag heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar dat was het allemaal waard. Er waren veel activiteiten die dag voor bezoekers:

  • Rondleidingen langs alle asieldieren, gegeven door ervaren vrijwilligers van De Wissel.
  • Speurtocht voor kinderen door het asiel.
  • Bist Dierfysiotherapie is aanwezig om een lichamelijke check up uit te voeren van uw eigen hond. Leuk en leerzaam en voor de hond vaak heel ontspannend. Leuke activiteiten voor kinderen (o.a. springkussen, schminken en knutselen)
  • Workshop Dogdance met uw eigen hond. Deze workshop zal gegeven worden door Chanti Hazeleger van Dog University. In deze workshop hebben we de honden dogdance oefeningen geleerd zoals door de benen waven, twisten, buigen, opzitten en meer. Zowel honden die nog helemaal geen dogdance hebben gedaan als honden die al meerdere dogdance oefeningen kunnen, waren welkom
  • Workshop Tricks met eigen hond. Deze workshop zal gegeven worden door Chanti Hazeleger van Dog University. In deze workshop gaan we aan de slag om de honden allerlei leuke oefeningen te leren. Handige en leuke oefeningen komen aan bod zoals voetjes vegen en speelgoed opruimen. Zowel honden die nog helemaal geen trucjes kennen en honden die al eerder wat hebben gedaan waren welkom. Allerlei kraampjes op het gebied van dieren en dierenwelzijn.
  • Kinderworkshop. In deze workshop leerden kinderen hoe ze veilig met honden om kunnen gaan. Vragen die aan bod komen zijn onder andere: hoe moet je een hond benaderen, hoe laat een hond zien als hij niet geaaid wil worden en hoe kun je een hond het beste aaien.
  • Draaiend rad met prijzen. Elke bezoeker die donateur werd mocht een draai geven aan het draaiend rad. Met gegarandeerd een prijs.

Zoals elk jaar waren de rondleidingen weer zeer druk bezocht. Maar ook voor de workshops was veel animo en er zijn veel dieren op bezoek geweest bij de fysiotherapie.

Natuurlijk hebben we dat niet allemaal zelf gedaan en hebben we veel hulp van buitenaf gekregen. De volgende bedrijven hebben meegeholpen met de sponsoring van cadeautjes voor het draaiend rad:

Albert Heijn Bilgaard, Albert Heijn Camminghaburen Leeuwarden, Albert Heijn Emmakade, AH Schrans, Albert Heijn XL Leeuwarden, Aldora Fantasy, AquaZoo Friesland, Amivedi Leeuwarden Bist Dierfysiotherapie, Bakkerij Schuurmans, BijdeHand, Bio bij Jansen, Poortmusic, De Smaaktovenaar, De Leeuwerik Leeuwarden, Spellekijn, Jumbo Eksterstraat Leeuwarden, Jumbo Kooistra Leeuwarden, Jumbo Snekertrekweg Leeuwarden, Kabinett, Kaldi Leeuwarden, Kinderboekwinkel de Toverlantaarn, Kwaliteitsslagerij de Schrans, Licks, Mazzelshop Camping Totaal, MECO Cosmetics, Meindert Fietsspecialist, Miss Fashion Leeuwarden, Multi Vlaai Leeuwarden, MindUp, Nos Amigos, Professionele Gedragsbegeleiding voor Hond & Kat & Hondenschool, Ny-Na, Pets Place Leeuwarden Schrans, Pets Place XL Leeuwarden – Aquariumhuis, Poiesz Leeuwarden Westeinde, Praxis Bouwmarkt, Primera Post Leeuwarden, Friese Streekwinkel Priuw Leeuwarden, Salverda Banket & meer, Shoeby Leeuwarden, Snowcentrum Leeuwarden, Studio 8 Lifestyle winkel, De wereld van thee, Drankenspeciaalzaak Jelle, The SainT, Tres Jolie interieur & advies, Tuincentrum Tuin, Edicola Uitgeverij, Vivánt Kleine Kerkstraat , Vivant Van der Meulen,, Zuivelhoeve Leeuwardenhttps://www.facebook.com/InFession-149812471823603/, https://www.facebook.com/De-wereld-van-thee-308779942478022/  Smoel Kunstwerkplaats: http://www.smoel-kunstwerkplaats.nl/, De Friese Schrijfkamer: http://www.frieseschrijfkamer.nl/, Bakkerij van der Burg, Blomke fan Romke: http://blomkefanromke.nl/, W.A.S. Leeuwarden: https://wasleeuwarden.nl/, Boekenvoordeel Nieuwstad: https://www.boekenvoordeel.nl/, Ulla Popken Leeuwarden; https://www.ullapopken.nl/, Boekhandel van de Velde: http://www.boekhandelvandervelde.nl/, Ijzerhandel Hoyte van der Wal: https://www.hoytevdwal.nl/ , Het Feestplein: http://www.hetfeestplein.nl/ en de Dierenboetiek op de Schrans.

Hondentraining

De Wissel biedt sinds 2016 individuele hondentraining aan. De training worden gegeven door een medewerkster die honden in en buiten het asiel traint. Ze werkt met een diervriendelijke, beloningsgerichte trainingsmethode in het tempo dat bij de hond en de eigenaar past. Deze één op één begeleiding wordt helemaal op maat gemaakt, want elke eigenaar/hond combinatie is uniek. Zo kunnen mensen bij de Wissel terecht voor puppytraining, gehoorzaamheid, werken aan probleemgedrag, dierenartstraining en funtraining.

Bestuur

In 2017 bestond het bestuur uit:

Roeline Kuiper, voorzitter, juridische zaken en communicatie

Marie-christien van Deursen, secretaris en personeelszaken

Jan de Klerk, is penningmeester

Koos Pietersma heeft ons in 2017 afscheid genomen als   adviseur.

Bij de bestuursvergaderingen is de bedrijfsleider van de opvang, Teije de Haan, aanwezig. Zo houden bestuur en bedrijfsleider elkaar op de hoogte van alle ontwikkelingen en de dagelijkse gang van zaken.

De bestuurders krijgen geen enkele bezoldiging.

 

Winst en Verlies 2017