Over ons

Stichting Dierenopvang de Wissel

Stichting Dierenopvang de Wissel in Leeuwarden bestaat al sinds 1957 en heeft in al die jaren dezelfde functie gehad: het opvangen en herplaatsen van dakloze dieren. Door de jaren heen is de opvang gegroeid en doorontwikkeld tot een vooraanstaande opvang in Friesland. Met behulp van giften, donaties en erfenissen streeft De Wissel ernaar om optimaal welzijn te waarborgen voor de dieren die tijdelijk in de opvang verblijven.

 Missie en doelstelling

Aan een link naar onze jaarverslagen wordt nog gewerkt. Tot die tijd kunt u ze gerust opvragen via een mailtje of telefoontje naar de opvang.

Opvang

In de Wissel worden niet alleen dakloze of verdwaalde dieren opgevangen, ook dieren die worden afgestaan door hun eigenaar worden hier tijdelijk gehuisvest en herplaatst. Het opvanggebied van de Wissel omvat de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradeel, Het Bildt, Menaldumadeel, Franeker, Harlingen, Vlieland en Ameland. Per jaar wordt er zo voor een kleine 1000 dieren opvang verzorgd.

Pension

Niet alleen heeft de Wissel een asielfunctie, ook is er een kattenpenison aanwezig waar katten tijdens vakanties van hun eigenaren veilig en aangenaam kunnen verblijven. De inkomsten die met het pension verworven worden komen volledig ten goede aan de dieren in de opvang. Lees hier alles over ons kattenpension.

Hondentraining

Bij De Wissel kunt u terecht voor training en begeleiding van u en uw hond. Omdat gedragsproblemen vaak goed te voorkomen en/of te behandelen zijn bieden we persoonlijke begeleiding aan van een gediplomeerde trainer. Op die manier worden asielhonden tijdens hun verblijf in de opvang al voorbereid op herplaatsing en helpen we mense die via ons een asielhond hebben aangeschaft aan een goede start. Maar ook mensen van buitenaf die hulp willen met hun hond zijn van harte welkom op onze hondentraining.

Vacature

Promotie/fondsenwerver medewerker

Wie helpt de Wissel verder op de kaart te zetten?

Dierenopvang de Wissel  te Leeuwarden zoekt een communicatie professional die promotie en sponsoring verder ontwikkelt.

Het gaat hier voorlopig om gemiddeld 8 uur per week.

Inlichtingen:

secretaris@dierenopvangdewissel.nl